CxgEZ~i[Em点eؖEF؎擾‹vEEsHcTv
ockZE⏕n抈̘HgEPRElρEی

商工会議所からのお知らせ

日本商工会議所発行の「会議所ニュース」で当所の取り組みが掲載されました(映画「キスできる餃子」)

日本商工会議所発行の「会議所ニュース」で当所の取り組みが掲載されました(映画「キスできる餃子」)